STRONA GŁÓWNA
KANCELARIA
ZAKRES USŁUG
AKTUALNOŚCI
PUBLIKACJE
KONTAKT

Aktualności

Emeryci uzyskali należne im świadczenia
2013-11-17, 23:51:32
Dzięki wsparciu naszej Kancelarii grupa emerytowanych nauczycieli byłego Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence (woj. wielkopolskie) uzyskała należne im świadczenia wypoczynkowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie. Wskazana jednostka dydaktyczna przejęła, zgodnie z art. 53 ust. 3a Karty Nauczyciela, naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanego Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence, jednocześnie wprowadzając do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych postanowienie, że świadczenie urlopowe w rozumieniu art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela należy się czynnym nauczycielom i pracownikom administracji z CKZiU w Złotowie z pominięciem emerytów. Wprowadzenie takiej regulacji do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych było niezgodne z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 592 z późn. zm.), a w szczególności art. 8 ust. 1 tej ustawy, który stanowi, że jedynym kryterium przyznawania świadczeń z funduszu jest kryterium socjalne. Nasza Kancelaria doradzała emerytowanym nauczycielom byłego ZSS w Krajence na etapie rozmów z kierownictwem CKZiU w Złotowie, wynikiem rozmów było wypłacenie emerytom należnych im świadczeń.

POWRÓT

Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego Michał Małdziński
ELSO - strony internetowe Piła