STRONA GŁÓWNA
KANCELARIA
ZAKRES USŁUG
AKTUALNOŚCI
PUBLIKACJE
KONTAKT

Aktualności

Nowe odsetki ustawowe
2015-01-09, 09:50:42
W dniu 17 grudnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1858). Na mocy omawianego rozporządzenia zmieniona została wysokość odsetek ustawowych, których wysokość obniżona została z 13% do 8% w stosunku rocznym. Omawiana zmiana ma istotne znaczenie dla obrotu gospodarczego, a w szczególności sporów pomiędzy wierzycielami a dłużnikami o zapłatę należnych sum pieniężnych, gdyż w większości przypadków występowania zaległości płatniczych wierzycielowi należą się właśnie odsetki ustawowe, zwłaszcza w sytuacji gdy strony nie określiły wysokości należnych odsetek. Zgodnie bowiem z art. 359 par. 2 Kodeksu cywilnego - jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe.

POWRÓT

Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego Michał Małdziński
ELSO - strony internetowe Piła