STRONA GŁÓWNA
KANCELARIA
ZAKRES USŁUG
AKTUALNOŚCI
PUBLIKACJE
KONTAKT

Aktualności

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie RODO
2018-06-08, 14:23:41
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - taka jest nazwa rozporządzenia znanego pod skrótem RODO.

Rozporządzenie to warte jest uwagi choćby ze względu na kary jakie przewiduje za naruszenie np. obowiązków administratora, podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych, czy praw osób których dane dotyczą. RODO przewiduje maksymalną wysokość kar nawet na poziomie 20.000 000 euro.

Oprócz kar jakie mogą zostać nałożone przez organ nadzorczy, RODO przewiduje także możliwość dochodzenia odszkodowania od administratora lub podmiotu przetwarzającego, przez osobę, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia RODO.

Kim jest administrator - to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Kim jest podmiot przetwarzający - to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Co oznacza przetwarzanie - to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie usuwanie lub niszczenie.

Jak widać z powyższego zakres zastosowania RODO jest bardzo szeroki, warto zatem zapoznać się z jego treścią i przedsięwziąć środki zapewniającego jego przestrzeganie.

POWRÓT

Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego Michał Małdziński
ELSO - strony internetowe Piła