STRONA GŁÓWNA
KANCELARIA
ZAKRES USŁUG
AKTUALNOŚCI
PUBLIKACJE
KONTAKT

Publikacje

Problemy z informowaniem przez telefon
2017-04-28, 11:32:40
Michał Małdziński, "W co się dziś zabawimy, czyli o problemach z informowaniem o sprawach przez telefon", Dziennik Gazeta Prawna dodatek Prawnik, 28 marca 2017 r., s. D7


WIĘCEJ
Konstytucyjne prawo do sądu a godziwe wynagrodzenie
2017-04-28, 11:29:20
Michał Małdziński, "Konstytucyjne prawo do sądu a godziwe wynagrodzenie z tytułu pomocy prawnej udzielonej z urzędu" (w:) Stawki<życie, publikacja pokonferencyjna, red. Ł. Supera, Warszawa 2016 r.


WIĘCEJ
Obywatele nie są naiwni
2017-04-28, 11:27:37
Michał Małdziński, "Obywatele nie są naiwni", Dziennik Gazeta Prawna 9 września 2015 r.


WIĘCEJ
Problematyka zatrzymania wadium przez zamawiającego po zmianie pzp
2017-04-28, 11:26:38
Michał Małdziński, "Problematyka zatrzymania wadium przez zamawiającego w trybie art. 46 ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych z 29 sierpnia 2014 r., Palestra nr 2-4/2015, s. 119-124.


WIĘCEJ
Problematyka zatrzymania wadium przez zamawiającego
2017-04-28, 11:24:27
Michał Małdziński, "Problematyka zatrzymania wadium przez zamawiającego w trybe art. 46 ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych", Palestra nr 2-4/2015, s. 119-124.


WIĘCEJ
Wezwania z sądu niezgodne z prawem
2014-08-21, 21:45:33
Michał Małdziński, "Wezwania z sądu niezgodne z prawem", Rzeczpospolita, 21 sierpnia 2014 r., s. C8.


WIĘCEJ
Luki w przepisach o bonifikacie od opłat za użytkowanie wieczyste
2014-08-13, 09:14:40
Michał Małdziński, "Luki prawne w przepisach o bonifikacie od opłat za użytkowanie wieczyste", Dziennik Gazeta Prawna, 13 sierpnia 2014 r., s. B7.


WIĘCEJ
Analiza porównawcza instytucji wykluczenia wspólnika...
2013-10-17, 12:24:12
K. Pirogow-Małdzińska, Analiza porównawcza instytucji wykluczenia wspólnika w spółce jawnej i spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, kwiecień 2012 r.


WIĘCEJ
Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego Michał Małdziński
ELSO - strony internetowe Piła