STRONA GŁÓWNA
KANCELARIA
ZAKRES USŁUG
AKTUALNOŚCI
PUBLIKACJE
KONTAKT

Aktualności

W Sejmie trwają prace nad zmianą przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
2013-11-06, 09:11:01
W Sejmie trwają prace nad zmianą przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Prace prowadzone są w podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia: - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (druk nr 1383), - rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 1703). Zakres zmian określonych w...


WIĘCEJ
Publikacja ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
2013-10-29, 11:24:30
W dniu 25 października 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1247 została opublikowana ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, przedmiotowy akt prawny wprowadza szereg istotnych zmian w przepisach Kodeksu postepowania karnego, w uzasadnieniu do projektu ustawy (Druk Sejmowy nr 870 z dnia 8 listopada 2012 r.) wskazuje się, że celem ustawy jest m.in. "przemodelowanie postępowania...


WIĘCEJ
Pełne uruchomienie systemu elektronicznej księgi wieczystej prawdopodobnie zostanie odłożone w czasie
2013-10-21, 14:46:11
Najprawdopodobniej nie dojdzie do uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu elektronicznej księgi wieczystej, które są przewidziane w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r., poz. 941). Omawiany projekt reguluje funkcjonowanie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, której zadaniem jest umożliwianie przeglądania ksiąg wieczystych za pośrednictwem systemu informatycznego, wydawanie odpisów i wyciągów z ksiąg...


WIĘCEJ
Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego Michał Małdziński
ELSO - strony internetowe Piła